Anders Hansen

Døbt 15.09.1798 Aakirkeby

Begravet 04.04.1871 Aakirkeby

Gift med: Caroline Koefoed,

Født 20.11.1812 Østerlars

Døbt 25 12.1812 Østerlars

Begravet 29.05.1885 Aakirkeby

Ved dåben omtales: 'Hans Jørgensens søn i Nybye, Obt.: Peer Didrichsen hustru, Adft.: Ane Espers-

datter, Test.; Jeppe Johnsen, Peer Peersen, Jens Hansens'

Sigfr. Olsen skriver: 'boede i Nyby (nuv. Villiam Hansens ejendom)(siden

nuværende Oluf Olsens ejendom - (J.A.: hjørnet af Haregade og Bjælkestensvej)) gift m. Karoline Koefoed,

hvis fader var broder til Andris Koefoed St. Bukkegaard .... havde en søster (gift m.

Pedersen) virkede som jordemoder i Aakirkeby. Søn: Prokurator Pedersen.

 

Anders og Caroline havde flg. børn, hvoraf jeg nok synes, at Julie Andrea og Bodil Catrine må have været ret fremmelige. Hvordan pokker fandt Julie Andrea sig en engelsk skibskaptajn, og hvordan var Bodil Catrine kommet til Brandenborg i Tyskland? Samfærdselsmidlerne var jo ikke just overvældende på den tid. Og så endte hun i Australien!:

Julie* Andrea Hansen

Født ?? ??? 1836 Aakirkeby

Døbt

Død

Begravet

gift med: Bernard (evt. Barnard) Belford Turner Far kunne huske en tante Turner, men var ikke klar over sammenhængen i familien. Som dreng fik jeg lov at klippe frimærker af 'tante' Mathilde Dams gamle breve, heriblandt nogle fra Australien. Desværre interesserede jeg mig ikke for brevene, men forbandt som følge af nogle australske frimærker i mange år tante Turner med en person, der boede i Australien. Da jeg så skifteprotokollen i forbindelse med Anders Hansens dødsfald, fra Aakirkeby af 6-10-1871 erfarede jeg, enken Caroline Kofoeds svigersøn Bernard Belford Turner havde skrevet fra Liverpool og givet samtykke til enkens hensidden i uskiftet bo. Tante Astrid mente at kunne huske, at hans kone, altså Julia Andrea, var blevet begravet i Rungsted.

Senere har jeg så fundet ud af, at det var hendes søster Bodil Cathrine, der drog til Australien. Se nedenfor.

Kirsten skriver:

Efter hvad min mor fortalte mig om Tante Mathilde, så havde hun boet i et stort hus - nej villa - i Rungsted med hestevogne, kusk og tjenere, hvor Tante Mathilde havde været en slags selskabsdame 'come confidente'. - Kirsten har også nogle skeer og gafler med indgraveret 'Rio Grande do Sul Steamship Co. Lim' og et flagmærke indgraveret. De skulle være kommet fra 'Turners' (tante Turners mand var jo kaptajn) via Mathilde til onkel Harald og tante Else.

Ved et besøg på Landsarkivet så jeg, at der i folketællingen for 1890 under Hørsholm er anført:

Pennehavegaard. Barnard Belford Turner. 54 år. Medlem af Reformerte Kirke. Født i England. Husfader. Gaardejer fhv. Skibskaptajn

og Julia Andrea Turner. 52 år. Medlem af Reformerte Kirke. Født in Aakirkeby. Husmoder

Jeg spurgte så efter FT 1901, men den kunne kun ses på Rigsarkivet, så der tog jeg også ind og fandt ud af, at der på ejendommen matr. nr. 2a, i Pennehave By i Hørsholm Sogn i 1901 boede:

Julie Andrea Turner, født 7/9/1837, enke, Lutheraner, fødested Bornholm. Tog bopæl i sognet i 1879, tilflyttet fra England. Husmoder, der levede af Formue. Under ægteskab står der blot årstallene 1869 - 1899

desuden en tjenestepige ved navn Anna M.P. Rasmussen

Det kunne altså se ud til, at hendes mand døde i 1899 og vel må være begravet i Hørsholm (eller måske Rungsted, som tante Astrid mente at kunne huske)

I efteråret 2004 tog jeg kontakt med Hørsholm Egnsmuseum, der kunne oplyse mig om, at Pennehavegaard formetlig ikke længere eksistered, men at den i 1919 var registreret som liggende på matr. Nr, 14h og 6i m.fl. af Vallerød. Adressen er i dag Østre Pennehavevej 7 og Vestre Pennehave vej 6 (ligger ud til begge veje) og ser sådan ud:

Vestre Pennehavevej 6

Østre Pennehavevej 7

 

Med denne oplysning fandt jeg på Landsarkivet i skiftepreotokollen for Hørsholm nedenstående:

Tante Turner blev altså viet i Calcutta den 6. februar 1869. Ligesom sin søster Bodil Catrine, der udvandrede til Australien, kom hun altså ud i den vide verden. – I øvrigt tror jeg, at familien Turner var ret velstående, idet der kort før Barnards død blev udstykket flere grunde fra Pennehavegaard, ligesom Tante Turner også senere frasolgte grunde.

Efterfølgende har jeg fundet nedenstående vedr. vielser i St. John’s Church, Calcuta (Calcuttas ældste kirke):

 

 4. Index to Bengal Marriages 1865-1873 •••
Index to
Bengal Marriages 1865-1873
  ...Turner Agnes Ewan Charles H. 1865 112 89 Turner Barnard B. Hansen Julie A. 1869 127 73 Turner Caroline Donegan Edward 1870 134 76 Turner...

 

5. Index to Bengal Marriages 1865-1873 ••
Index to Bengal Marriages 1865-1873
  ...Hansen Hans F. Sandberg Rosina 1873 143 183 Hansen Johan Du[b]ig Mary M. 1868 124 82 Hansen Julie A. Turner Barnard B. 1869 127 73 Hansen...

 

Kirstine Hansen

Født ?? ??? 1839 Aakirkeby

gift med Ole Sonne, stilling gårdejer. 38. selvejergaard, Aaker, St. Bakkegaard. Sigfred Olsen

noterer ham som snedker boende på Sølyst, Aaker

Børn:

i Line Sonne. Bor i Australien

ii Andreas Sonne. Boede på Fortidsminde, Aaker (daglejer).

iii Janus Sonne stilling Snedker i Nexø.

iv Christian Sonne. Bor Sølyst i Aaker.

v Julie Sonne født 12 MAY 1878, gift Kjøller Kofoed, stilling Snedker, Landmand. : Højly, Poulsker. siden landmand i Klemensker 1918 til 1937

vi Anton Sonne født 25 MAR 1875. Bor på Søndregaard, Østerlars?

vii Hans Sonne stilling Bilvognmand i Nexø.

Hans Peter Andersen

Født 19.06.1842 Aakirkeby

Døbt 17.09.1842 Aakirke

Død 10.11. 1900 Aakirkeby (begik selvmord)

Begravet 14.11.1900 Aakirkeby

12.10.1856 konfirmeret i Aakirke*)

Stilling Avlsbruger

*) Meget god i kundskab og spørgsmaal

Medlem af byrådet fra 1873 til 1885. Forestod sammen med jordbruger Niels A.

Sonne bygningen af skolen, der havde til huse i den senere overlærerbolig i

Østergade

I oktober 2006 fandt jeg ud af, at Bodil Cathrine (i modsætning til Julie Andrea er opført i kirkebogen (under konfirmationer) som Bodil Cathrine Andersen, hvorfor den oprindelige indførsel ændres til nedenstående, og nye oplysninger er føjet til: .

Bodil* Catrine Andersen

Født 19.07.1842 Aakirkeby

Døbt 17.09.1842 Aakirke

Konfirmeret 12.10.1856 i Aakirke

Iflg. Sigfred Olsen: gift med Arkitekt Hansen. Opholdt sig ved sin fars død i Brandenborg, Tyskland. Sigfred Olsen noterer 'Trina'som født 12-7-1842.

Udvandrerarkivet viser flg.:

Dansk Data ArkivDansk Demografisk DatabaseUdtræk fra DDD Udvandrerdatabasen

 

Retur til søgeside

1 post(er) fundet

Navn:

Andersen, Bodil Cathrine

Stilling:

Tjenestepige

Alder:

30

Bestemmelsessted:

Queensland

Kontrakt nr.:

596600

Forevisningsdato:

11/4/1872

Fødesogn:

?

 

 

Sidste oph.sogn:

?

Sidste oph. amt:

? (Dansker)

Sidste oph.sted:

Lyngbye

Bestemmelses land:

Australien

Bestemmelses by:

?

Bestemmelses stat:

Queensland

Skibsnavn:

Indirekte

 

 

IDkode:

I7273A1413

 

 


 

Navn:

Hansen, Lars

Stilling:

Tjenestekarl

Alder:

28

Bestemmelsessted:

Queensland

Kontrakt nr.:

597600

Forevisningsdato:

11/5/1872

Fødesogn:

?

 

 

Sidste oph.sogn:

København

Sidste oph. amt:

København

Sidste oph.sted:

Kbhvn.

Bestemmelses land:

Australien

Bestemmelses by:

?

Bestemmelses stat:

Queensland

Skibsnavn:

Indirekte

 

 

IDkode:

I7273H2303

 

 

 

Opslag fra folketællingen i 1870

 

Kilde:

FT 1870

Navn:

Lars Hansen

Køn:

M

Alder:

25

Civilstand:

Ugift

Erhverv:

tjenestekarl

Fødested:

Esbønderup, Frederiksborg amt

Sogn:

Vallensbæk

Herred:

Smørum

Amt:

København

 

 

Husstands-/familienr:

52

 

 

Indtastningsnr:

A4367

Løbenr.:

310

 

Hun udvandrede altså omkring 4. november 1872 til Queensland.

Samtidig blev tjenestekarl Lars Hansen noteret den 5. november 1872. Der findes ingen der passer bedre end denne Hansen i udvandrerbasen, så selvom Sigfred Olsen noterer ham som arkitekt, kan han jo udmærket have været tjenestekarl, da han rejste, og senere er blevet arkitekt i Australien. Den folketælling, der passer bedst på ham, har jeg også vist ovenstående. – Jeg retter også nogle af billedteksterne i Tante Mathildes fotoalbum, for de tidligere oplysninger om en Bodil Catrine Hansen med datteren Mary Caroline, som begge udvandrede fra Ringsted i 1895, har jo ingen relation til ’Tante Trina’.

. - Som dreng fik jeg lov til at klippe frimærker af tante Mathildes breve. Heriblandt var der også frimærker fra Queensland, som jo er en stat i Australien. Jeg har netop kontrolleret dem og kan se, at de to af dem er stemplet Maryborough, hvilket er den by. nogle af de fotografier, der findes i tante Mathildes fotoalbum stammer fra. Jeg kan altså konkludere, at de slog sig ned i Maryborough

Børn:

Bodil Cathrine har formentlig fået to børn. hvoraf en søn formentlig må være:

Alfred Hansen, idet det må¨være ham, der er billede af i tante Mathildes fotoalbum

Bodil Cathrine var tvillingesøster til Hans Peter Andersen.

Opholdt sig ved sin fars død(eller rettere ved skifteretssagen) i Brandenborg, Tyskland

 

Anders Peter Andersen

døde som lille

 

Jacob* Kofoed Andersen

Født ?? ??? 1846? Aakirkeby

stilling Snedker? i Aakirkeby, gift med Cecilie Møller. Iflg. Sigfred Olsen var han først farver i Aakirkeby, og boede siden på Risenlundsgaard, Østerlars Cecilie stammede fra Risenlundsgaard, Østerlars

Børn:

2. i Axel Andersen født 22 JUL 1880.

ii Hans Andersen. Boede først på Risenlundsgaard, Østerlars. Flyttede siden til Sjælland

iii Andreas Andersen stilling Mejerist i Amerika. Døde ved bilulykke i Amerika ca. 1950

Anden Generation

 

2. Axel Andersen født 22 JUL 1880, gift ? Pihl. Gift m. dater af Pihls fra Ringebygaard, Vestermarie. Boede først på Ellebygaard, Østermarie, og siden på Dammegaard, Nylars som sandemand, og døde på Aabo, Nylars ? Pihl: Datter af Pihls fra Ringebygaard i Vestermarie

Børn:

i Sigfred Andersen.

ii Knud Andersen stilling Købmand, gift Klara Lou. Boede Stengade, Aakirkeby, Dammegaard, Nylars, siden købmand i Rønne Klara: fra Ellesgaard, Aaker

iii Poul Andersen. bor på Sjælland, ejendomsmægler?, hotel?

3. iv Inger Margrethe Andersen født 22 FEB 1914.

v Else Andersen gift ? Mortensen. ? Mortensen: St. Loftsgaard, ???? Pedersker

Tredie Generation

 

3. Inger Margrethe Andersen født 22 FEB 1914, gift Valdemar Hansen, født 27 MAR 1914. Valdemar: Boede Kastanie??, Bagergaard, Aaker, Klintgaard Østre?, Vestermarie

Børn:

i Erik Andreas Pihl Hansen½ født 06 JAN 1946.

Peter* Andreas Andersen

Født ?? ??? 1856? Aakirkeby

Døbt

Død

gift med Marie Hjorth fra Korsegaard, Klemensker, som blev deres første bopæl. Siden boede de på 'Kokkedal'. Klemensker

Børn:

2. i Jens Christian Andersen født ?? ??? 1890.

3. ii Agnes Helene Andersen født ?? ??? 1891.

iii Thorvald Fritschof Andersen født ?? ??? 1893, stilling Bager og formand. i Kbhvns Bygningsvæsen. Klintevej 24, tlf. Bella??

iv Hans Peter Andersen stilling Landmand Tejn, Olsker.

v Sigfred Axel Andersen født ?? ??? 1896, stilling Murermester. gift m. svensk dame

4. vi Anna Marie Andersen født ?? ??? 1898.

5. vii Petra Andersen født ?? ??? 1900.

6. viii Magda Andersen født ?? ??? 1905.

Anden Generation

 

2. Jens Christian Andersen født ?? ??? 1890, stilling Maler, gift Anna ?. Jens døde ?? ??? 1951/57. Rejste til Ameriak 1909, blev gift med norsk dame: Anna. Anna: norsk dame

Børn:

i Joan Andersen født ?? ??? 1928.

ii Robi Andersen født ?? ??? 1930.

iii John Andersen født ?? ??? 1933.

3. Agnes Helene Andersen født ?? ??? 1891, stilling Sygeplejerske, gift ? Ricards, stilling Pastor, Amerika.

Børn:

i Arne Ricards født ?? ??? 1932.

4. Anna Marie Andersen født ?? ??? 1898, gift ? Sørensen. ? Sørensen: Vintrægaard

Børn:

i Poul Sørensen født ?? ??? 1921.

ii Erna Sørensen født ?? ??? 1923.

5. Petra Andersen født ?? ??? 1900, gift Anton Andersen. Anton: Græsted

Børn:

i Frede Andersen født ?? ??? 1935.

ii Nelly Andersen født ?? ??? 1938.

6. Magda Andersen født ?? ??? 1905, gift Viggo Madsen, stilling Sadelmager. Viggo: Søborg, København

Børn:

i Marie Luise Madsen født ?? ??? 1938.

Anine* Hansine Andersen (rettelser og tilføjelser efter oplysninger fra Niels Kofoed (Jensen) indgået december 2008, er anført i kursiv og med rød skrift)

Født 20.10.1859 Aakirkeby

Døbt

Død 1929

gift med Janus Sixtus Kofoed, født 08 APR 1852, død 1924.

 

Anine Hansine Andersen

Janus og Anine Kofoed

 

Børn:

i Alfred Kofoed. død som lille

2. ii Peter Kofoed født 04 MAY 1882.

iii Agnes Kofoed født 22 AUG 1885, stilling Kasserer Bornh.Tlf., død 21 MAY 1957.

3. iv Karl Kofoed født 05 OCT 1887.

4. v Herman Kofoed født 06 FEB 1893.

Anden Generation

 

2. Peter Kofoed født 04 MAY 1882, gift Valborg Landschoff, født 09 NOV 1886, død 02 FEB 1959. Peter døde 09 APR 1942, (langfredag). Valborg: Kærgaard, Vestermarie, boede senere på Tvillingsgaard, Vestermarie og siden på Villa Granly.

Børn:

5. i Karen Kofoed født 30 JAN 1910. død 30 APR 1999.

ii Ester Kofoed født 31 DEC 1911. død 23 NOV 1992.

6. iii Inger Kofoed født 02 APR 1917. død 18 SEP 1983.

3. Karl Kofoed født 05 OCT 1887, gift Ingeborg Kathrine, født 02 NOV 1891. Ingeborg: Spidlegaard, Aaker. Solgte Spidlegaard i 1951 og flyttede til Rønne

Børn:

7. i Ingvard Kofoed født 14 MAY 1922.

8. ii Agnes Kofoed født 19 AUG 1923.

9. iii Kaj Kofoed født 24 NOV 1924.

10. iv Karl Gunnar Kofoed født 28 JUN 1926.

v Hans Olaf Kofoed født 19 FEB 1933, gift 10 FEB 1959, Aase Lassen. Købte Grammegaard, Poulsker 1-4-59 Aase: ...broen

4. Herman Kofoed født 06 FEB 1893, gift 25 MAY 1917, Dagmar Henriette Nielsen, født 25 MAY 1892. Herman døde 26 DEC 1961. købte Engegaard 1917, solgte Engegaard 1954 Dagmar: fra Sofiendal, Klemensker

Børn:

11. i Agnethe Kofoed født 22 OCT 1918.

12. ii Vera Kofoed født 25 MAY 1920.

iii Ellen Kofoed født 09 NOV 1921, død 26 MAY 1956.

iv Poul Kofoed født 25 MAR 1923. købte fødegården Engegaard 1954

13. v Arne Kofoed født 13 NOV 1925.

Tredie Generation

 

5. Karen Kofoed født 30 JAN 1910, gift Peder Jensen, stilling Lærer, viceskoleinspektør, Rønne.

Børn:

i Niels Kofoed Jensen, født 11 JAN 1943, lærer, Særslev, Fyn. 3 børn. Efter 1962 kun Kofoed.

ii Bodil Kofoed Jensen, født 06 DEC 1945. død 22 DEC 1966.

6. Inger Kofoed født 02 APR 1917, gift Klyver Poulsen, stilling Lærer, Rønne.

Børn:

i Bjørn Poulsen. Født 09 MAY 1945. Mellemnavn Klyver – senere uden Poulsen. Vicepolitimester i Rønne. Bor i Vang, Bornholm. 3 børn.

7. Ingvard Kofoed født 14 MAY 1922, gift 10 MAR 1951, Karen Margrethe Rottensten, født 01 APR 1929. Købte Spidlegaard Karen: Fra Skarpeskadegaard

Børn:

i Jens Ingvard Rottensten Kofoed født 29 JUN 1952.

ii Inger Marie Rottensten Kofoed født 01 MAR 1955.

Iii Carl Erik Rottensten Kofoed, født 08 NOV 1958.

8. Agnes Kofoed født 19 AUG 1923, gift 02 APR 1955, Poul Ancher Andersen. Poul: købte Østre skole, Ringsted d. ?

Børn:

i Per Kofoed Andersen født 05 MAY 1956.

ii Hanne Kofoed Andersen født 25 APR 1957.

9. Kaj Kofoed født 24 NOV 1924, gift Bodil Hansine Koefoed, født 10 ?? ????. købte Nordre Ellebygård, Østermarie Bodil: Ll. Duegaard, Aaker

Børn:

i Knud Kofoed født 26 MAR 1955.

ii Henrik Kofoed født 27 MAR 1956.

iii Anders Kofoed født 22 APR 1957.

Iiii Niels Kofoed, født 08 SEP 1959.

Iiii Jette Kofoed, født 19 DEC 1961.

10. Karl Gunnar Kofoed født 28 JUN 1926, gift 07 MAR 1953, Gudrun Rose, født 23 SEP 1928. købte svigerfars gård

Børn:

i Anette Rose Kofoed født 30 MAR 1954.

ii Elsebeth Rose Kofoed født 07 OCT 1956.

Iii Jesper Rose Kofoed, født 25 DEC 1961.

11. Agnethe Kofoed født 22 OCT 1918, gift Carl Enevoldsen, stilling Salgschef, Bagsværd.

Børn:

i Alex Enevoldsen født ?? ??? 1949.

12. Vera Kofoed født 25 MAY 1920, gift Johannes Enevoldsen, stilling Salgschef. Johannes: Berlingske Tidende

Børn:

i Henriette Enevoldsen født ?? ??? 1949.

ii Charlotte Enevoldsen født ?? ??? 1952.

13. Arne Kofoed født 13 NOV 1925, stilling Dyrlæge, gift Ingrid Marie Ipsen, født 30 OCT 1933. Ingrid: fra Bukkegaard, Poulsker

Børn:

i Poul Arne Kofoed født ?? NOV 1957.

 

Tilbage til Bestefârsa familija

Oversigt