De ældste aner

Hans Jørgensen født 1713 i Aakirkeby: Boede i nr. 34 på Amtmand Urnes kort fra 1760, på hjørnet af nuv.

Eskildsgade og Doktorbakken.

Jeg har haft mange overvejelser, om dette er faderen til den næste Hans Jørgensen

døbt 29.07. 1764 i Aakirkeby - dels fordi det er ret usædvanligt, at sønnen får samme navn som faderen, og

dels fordi moderen Hanna Olsdatter formentlig født i 1716 altså må have været 48 år ved hans fødsel.

Men når man kigger i den første folketælling, nemlig Oeders optegnelser fra 1771, der kun viser husbondens

navn, så finder vi, at førstnævnte H.Jørgensen er opført som nummer 22 (med erhverv: Avling - ægteskabet

med Hanna Olsdatter er hans andet og hendes første).

Især hæfter jeg mig ved fadderne ved den yngre Hans Jørgensens dåb. De var:

Susc.: Berthel Svends hustru. (boede i nr. 24 på Amtmand Urnes kort fra 1760, på hjørnet af nuv. Stengade

og Doktorbakken)

Fidejus: Jørgen Davidssen (nabo til Hans Jørgensen, altså næste hus nedad Doktorbakken, nr. 33 på Urnes

kort), Christian Kej (genbo til Hans Jørgensen, altså til venstre øverst på Doktorbakken, nr.32 på Urnes kort),

Hans Lyngberg, Signe Hansdatter, Kirstine Ole Niels (Ole Nielsen boede i nr.23 på Urnes kort, altså hvor

senere Poul Svendsens smedie lå).

I Oeder 1771 står B. Svendsen (erhverv: Avling)som nummer 10 og Christ. Key (erhverv: Fenrik ved

Borgercomp., Snidker og Blytækker) som nummer 5. Med andre ord bor begge disse midt i byen ligesom

Hans Jørgensen. Jørgen Davidssen findes ikke Oeder 1771 og er muligvis død inden 1771. Interessant er

det, at den eneste Hans Lyngberg i 1771 var degnen Hans J. Lyngberg i Rø, men han kan jo godt have boet i

Aakirkeby i 1764.

Medvirkende til min oprindelige usikkerhed var det, at der også i 1771 fandtes yderligere to Hans Jørgensen,

nemlig nummer 90 erhverv: Bonde - 38 år i 1771 d.v.s. f. 1743 med en kone på 28 år i 1771 d.v.s. f. 1753,

men hun har jo næppe kunnet få børn som 11-årig.

Desuden nummer 100 erhverv: Udbygger - 53 år i 1771 d.v.s. f. 1718 med en kone på 37 år i 1771 d.v.s. f.

1734. I princippet kunne det jo godt være forældreparret, men i betragtning af fadderne, som vel nok må have

været mere på linie med førstnævnte Hans Jørgensen f. 1713, så tror jeg efterhånden meget på, at jeg har

gættet rigtigt.

Tilbage står at finde ud af, om der findes et skifteuddrag efter den ældre Hans Jørgensen, der blev begravet i

Aakirkeby den 1. december 1786 (73 år gl.)

Tilbage til Bestefârsa familija

Oversigt