Afskrift af Auktionskataloget for

Auktionen paa Nybygaard

Den 21. April 1911

over H.P. Andersens Enkes

Dødsbo i Aakirkeby


Tilbage til Bestefârsa familija

Oversigt