Bestemoer Elnas (Farmors) søskende

Niels Mogensen (lærer i Kalundborg)

Niels var religiøs, og under et besøg i Svaneke var han en aften på vej hjem

fra et møde. Her mødte han to mænd, der var i slagsmål. Han gik hen til dem

og talte til dem om Gud, men de slog ham ned, og han fik epilepsi og døde

derfor ung.

Gift med Kristine Marie Elisabeth Søborg, født 19 FEB 1886

m. børnene:

Inger** Søborg, født 06 MAR 1909

Gudrun** Søborg, født 26 MAR 1910

David** Søborg, født 12 OCT 1912 , Damelingeri, Kolding

Peter Christian Mogensen f.1879, kaptajn (på rejse hjem fra Congo får han malaria og dør - han bliver begravet i Middelhavet - 1920) gift med Manny.

Når du læser nedenstående, så tænk på, at Henry Morton Stanley mødte Livingstone 19.11.1871, og at Stanley fra 1876 til 1877 som den første hvide mand fulgte Congo-floden (verdens næststørste flod målt i vandmængde) fra dens kilder nær Tanganyika-søen til Boma ved Atlanterhavet.

I sin omtale af Bornholmere i Kongo skriver Bornholms Museum på sin hjemmeside om Congo bl.a.

Peter Christian Mogensen var født i Svaneke og uddannet som søkaptajn. Han rejste i marts 1904 til Congo og fik ansættelse på Grand Lacs-Jernbaneselskabets nye store damper "Kintambo", under den danske kaptajn Søndergaard, som stammede fra Odense. Hans videre skæbne kender vi heller ikke.

Ann Vibeke Knudsen, Museumsleder, Bornholms Museum skriver i en e-mail til mig:

Kære John, jeg bliver også altid så glad, når jeg får kontakt til familie til de bornholmere, vi i øjeblikket arbejder med vedr. Congo. Jo, Peter Mogensen har vi lidt forskelligt materiale om. Det vi har stammer fra to efterkommere, Lise og Niels Kure. Vi har lånt: fire fotos, de tre fra Antwerpen, de to næsten identiske (til det ene findes en elebensindramning) og et bryllupsbillede, tre postkort fra Congo, korte hilsner fra 1911, 1916 og 1917, og en lille notesbog fra 1918, hvor der desværre kun er opgivet nogle navne, adresser, bestillinger og en sang: "Hvor her er smukt ved Øresunds Kyst".

Præcise oplysninger om tjenesten i Congo stammer fra Jenssen-Tusch, Skandinaver i Congo, et prægtigt værk på 7-800 sider, udgivet af Gyldendal 1903-05.

MOGENSEN, PETER CHRISTIAN, søkaptajn, f. i Svaneke 6.8.1878, d. i Congo 1920. Til Congo 21. april 1904. Ansat på "Grand Lacs"-jernbaneselskabets nye store damper "Kintamo" under ledelse af kaptajn Søndergaard. Gift med Manny Andersen 16.8.1907. (En datter Stella, gift Kure fik fire børn; den ene datter, Lise Kure 67 år i 2002, 45824406, forsøgte at rejse ind i Congo for at sejle i bedstefaderens "kølvand", men nåede kun til landet lige nord for, kunne ikke komme ind pga. borgerkrig (1999) har samlet materiale om ham. En død, de andre bor i Vejle og Odense. Døde formentlig af malaria og blev sænket i floden. (Et barnebarn, Niels Kure, påstod, at han begik selvmord på vejen hjem til Europa i 1920?). Familien har en våbensamling og forskellige elfenbensfigurer, rammer med ham selv og konen, elefanter, tre ovenpå hinanden, næsehorn, slange, papirkniv, som vi kan låne. Der er også lidt breve og nogle kort, han havde til opgave at kortlægge floden. En bror, Jeppe Mogensen "skriveren", sørgede for at der kom en del udstoppede dyr og dyr i sprit til Svaneke skole. (Bornholms Museum har lånt en krokodille af Svaneke Skole - som måske kommer fra ham.

Ann Vibeke Knudsen har også været så venlig at overlade mig et udsnit af det manuskript til en bog om Bornholmere i Congo, som museet er ved at skrive, og som jeg gengiver nedenfor:

Dampskibskaptajnerne

Den berømteste dampskibsfører, der nogensinde har sejlet på Congofloden, er polakken Konrad Korzeniowski, bedre kendt under forfatternavnet Joseph Konrad. Det blev dog kun til et halvt år i Congo, fra juni 1890 til begyndelsen af 1891. Men den unge skibsofficer, som var uddannet i England, fik et indtryk af Congostaten, dens ydmygede befolkning og ikke mindst undertrykkerne, en oplevelse som otte år senere fandt sin udtryksform i det, der skulle blive en af verdenslitteraturens største værker: "Heart of Darkness" (Mørkets Hjerte). Skandinaviske søfolk har i meget stort antal – på godt og ondt – deltaget i koloniseringen af Kong Leopolds Congo; i modsætning til den unge belgiske stat havde Skandinavien, med sine solide sømandstraditioner, mange folk der forstod at sejle et skib. Flere hundrede danske kaptajner besejlede Congofloden og dens mange sejlbare bifloder. En af dem, Otto Lütken, skrev o. 1930 en roman og tre fortællinger om sine oplevelser i Congo. Bornholm havde især i 1800årene ry for at være et søfartscentrum; mange unge bornholmere tog hyre på skibe i langfart og uddannede sig efterfølgende inden for skibsfarten. Allerede fra 1883 havde Bornholm sin egen navigationsskole. Derfor var skridtet til at vælge et job i Congostaten ikke særlig langt, og mange var uddannelsesmæssigt klædt godt på. Vi kender dog (endnu) blot navnene på to bornholmske kaptajner og ganske lidt om deres indsats i Congo:

 

Bornholmer på Congoflodens hjuldamper

Dampskibskaptajn Julius Peter Ipsen, 1864-?, Congo 1891-1894?

 

En af de mange danske søfolk i Congo var Julius Peter Ipsen, der 27 år gammel kom til Congo første gang, allerede i 1891. Han havde gået på navigationsskole i Rønne og taget sin eksamen i 1888. Hans far var også sømand og da han døde i 1880erne, måtte moderen leve af håndarbejde. Vi ved desværre ikke meget andet om Julius Ipsen, end at han 6. december 1891 tog fra Antwerpen til Boma, hvor han må have fået tjeneste på et af de mange dampskibe, der besejlede Congofloden og dens bifloder. En termin varede tre år, formentlig holdt han ud, for det næste vi ved om ham er, at han i 1895, da moderen døde, opholdt sig i Californien.

 

På "Grands Lacs" jernbaneselskabets damper "Kintambo".

Dampskibskaptajn Peter Mogensen, 1878-1920, Congo 1904-1920.

 

Til gengæld ved vi lidt mere om en anden bornholmsk dampskibskaptajn, Peter Christian Mogensen. Han var født i Svaneke af sømand og fisker Christian Mogensen, hans mor var født Due. Som ung var han ude at sejle som marinesoldat med en af fregatterne "Jylland" eller "Fyn". 26 år gammel blev han i april 1904 ansat af "Compagnie du Chemin de Fer des Grands Lacs" et jernbaneselskab i Congo, med hyre på firmaets nybyggede sternwheeler, "Kintambo" under ledelse af den danske kaptajn C. W. Søndergaard. "Kintambo" kunne laste 500 tons og skulle benyttes til transport af jernbaneskinner til Stanleyville.

Efter en veloverstået termin vendte han tilbage til Danmark og blev gift med Manny Andersen fra Allinge i august 1907. De erhvervede en købmandsforretning med beboelse i Svaneke og havde forestillet sig, at de nu skulle leve af den. Men Peter Mogensen havde fået Congo "i blodet", så selv om han havde stiftet familie, måtte han af sted igen. Af de få brevkort der er bevaret, kan man følge ham de kommende år. I oktober 1910 gik turen atter til Congo; vi har et postkort fra ham, skrevet til familien i Allinge. Det er en hilsen fra Freetown, Sierra Leone. Anden termin må have varet til 1913, tredje 1913-1916, fjerde fra 1916, for i august dette år er der igen en hilsen, nu fra Dakar i Senegal. Han regnede da med at være i Congo i løbet af 10 dage. Det sidste kort er skrevet i Coquilhatville i november 1917. En lommebog med nogle få notater med bestillinger på varer viser, at han i 1918 var ansat af et af de store handelsselskaber i Congo, "Syndicat d’etudes et d’enterprises au Congo", også kaldet "Societé Anonyme". Hans visitkort fra dengang fortæller, at han havde titel som "1er Lieutenant de la Marine Congo Belge".

 

Kortlagde Congofloden

Peter Mogensen døde i november 1920, formentlig i sin femte termin. Hvordan han døde ved man ikke helt præcis, formentlig af hematuri på vej hjem til Europa; blev sænket i den Biskayiske bugt ud for Frankrig. Han blev plejet af en nonne, og det var hende der sendte hans uniform, ordner, tjenestepistol og andre ejendele til hustruen i Svaneke, Familien har stadig bevaret de souvenirs, han sendte hjem, en våbensamling og forskellige elfenbensfigurer. En bror i Svaneke forsynede han med forskellige udstoppede dyr, bl.a. en krokodille, som må være den, der er bevaret på skolen i Svaneke endnu i dag. Familien mindes, at Peter Mogensen havde en stor protokol, hvori han havde sine mange optegnelser om dybder i floderne; desværre er den ikke bevaret.

Illustrationer:

Postkort fra Sierra Leone, Katanga (en myretue, termitter) og Elisabethville. (S/S Elisabethville)

Portræt i halvfigur, mørk uniform og Congostjernen, Anvers

Portræt i helfigur, hvid uniform, Congostjernen og ekstra orden, Anvers

Foto af Kintambo i Persson Den hvide Mannens grav. (Göteborgs Søfartsarkiv).

 

 

 

Datteren Stella** (Kure g.m.Kay Kure, en søn fra Nordlandets Handelshus)

Jeppe Mogensen, født 12 JUL 1880 Svaneke

Død 21 DEC 1948 Svaneke

Begravet 28 DEC 1948 Svaneke

ugift "kontorist" i Svaneke

 

Tilbage til Bestemoersa familija

Oversigt