Bestefârsa halvsøskende

Barbara Magrete f. Johnsdatter enke efter Jens Rasmussen Kjøller, Nybygaard, havde flg. børn af 1. ægteskab:

Anine* Romine Kjøller g.m. Christian Sonne med ugift søn:

Georg** Sonne ("sukkerlammet")

Janusine* Laurentie Kjøller g.m. Jeppe Ipsen Pedersen, Rundløkken, der fik flg. børn:

Ludvig** Pedersen(Elektricitetsværket, Poulsker) gift med sin kusine

Karen Margrethe Caroline Jensen, med børnene:

Rudolf*** Johannes, Holger*** Martin, Viggo*** Christian, der alle i 1944

tog efternavnet Rønsholm

Markus** Peter Pedersen (Rønne), gift med Alvilda Birgitte Sonne, med børnene:

Inger*** Ethly Pedersen, Poul*** Pedersen, Gunver*** Alfhild Pedersen,

Edgar*** Herluf Pedersen, Doris*** Aase Elin Pedersen

Alfred** Kristian Pedersen, Rundløkken, gift med Anna Margrethe Westh, ingen børn

Thorvald** Marius Pedersen, St.Kalbygaard, gift med Magda Hansen, ingen børn

Ludvig* Johannes Kjøller, gift med Regine Christine Poulsen, med barnet:

Janus** Christian Kjøller

Andrea* Cathrine Kjøller g.m. skovfoged Hans Peter Jensen, "Dovreås", Blykobbe, der fik børnene:

Karen** Margrethe Caroline Jensen, gift med Ludvig Pedersen ovenfor

Manna** Albine Jensen(boede efter 1934 på St. Klintgard), ugift

Anthon Alfred Kjøller, ugift, f. 1858,der efter udvandring den 2.3. 1876

som tyende, til Warren, Pa.(Pennsylvania) Amerika senere vendte tilbage og levede resten af sine dage på Nybygaard

 

 

Tilbage til Bestefârsa familija

Oversigt