Hans Peter Andersen

Avlsbruger

Født 19.06.1842 i Aakirkeby

Døbt 17.09.1842 i Aakirke

Død 10.11.1900 i Aakirkeby

Begravet 14.11.1900 i Aakirkeby

Konfirmeret 12.10.1856 i Aakirke*)

gift med: Barbara Margrete Johnsdatter

*) Meget god i kundskab og spørgsmaal

Viet i Aakirke den 16.06.1862 Ungkarl og s..... Hans Peter Andersen, 20 aar, f. i Nyby, iflg. kgl bevilling af 18. marts i aar og Enken Barbara Margrethe Kjøller, 37 aar, f. i Nyby; f.... 11.09.1825, 2det ægteskab

 

med følgende børn:

Seksine Mathilde, f. 23.05.1862, døbt ?, død 12.01.1944,

g.m. Martin Dam, der af sit 1. ægteskab havde børnene:

Johannes Dam (bagerm.), Gunnar Dam (lærer), Knud Dam (Argentina)

Ove Dam (skolelærer) og Asta Dam, men ingen egne børn.

Hun boede i sin barndom og ungdom på Nybygaard, og var som ung lærerinde i en pogeskole i lokaler på Teknisk Skole. Ved sit ægteskab med Martin Dam flyttede hun sikkert til Bakkehuset, som han byggede ud med den større del af huset ud mod Nybyvej. De lange lave længe vesterud er en del af det gamle hus.

Juliane Josefine

f. 19.03.1865, døbt 23.04.1865, konfirmeret 13.10.1878

g.m. Ludvig Herman Peter Olsen, ungkarl og gårdejer

på 13. Sg. (St. Klintgaard)

d. 26.01.1887 i Aakirke, efter forudgående tillysning, forlovere:

H.P. Olsen, avlsbruger i Aakirkeby, brudgommens fader

H.P. Andersen, avlsbruger i Aakirkeby, brudens fader

med børnene Sigfrid Ludvig g.m. Frida og barnebarnet

Ethly g.m. Børge Jensen

og Astrid Kristine g.m. Harald Peter Byder og barnebarnet Erik Byder,

samt søn død 4 år gl.(iflg. indskrift på gravsten på Aakirkes gl. kirkegård)

Hans Otto, der med Elna fik flg.

børn:

Rikard

Olaf

Hans Christian

Harald

Ejnar

Sigvald

Ove

Carl Gustav

Efter hvad jeg selv har hørt - og hvad tante Astrid kunne bekræfte - tog Hans Peter Andersen livet af sig selv (jeg mener at have hørt at han havde hængt sig på Nybygaard). Af hvilken årsag ved jeg ikke bestemt, men tante Astrid fortalte, at hans datter (tante) Mathilde havde undret sig over, at han solgte så mange møbler (gamle arvemøbler) fra Nybygaard, hvilket jo kunne tyde på, at han ikke vidste, hvordan han skulle skaffe de penge, han manglede (hvad der så end var årsagen til, at han gjorde det). Men det kan jo også have været hans sygdom, der var årsagen.

Se nedenfor.

Iflg. FT-1. febr. 1890 bestod husstanden på matr. nr. 68 a, af:

Hans Peter Andersen, 49, husfader, avlsbruger

Barbara Magrete Andersen født Larsen (=hendes fars efternavn), 64, husmoder

Hans Otto Andersen, 22, ugift, barn, Medhjælper

Ole Anders Hansen, 26, tienestekarl

Ludvig Hvilhelm Munch, 20, tienestekarl

Anton Kristian Lund, 16, tienestekarl

Anine Marie Ipsen, 33, tienestepige

Den 10.11.1900 stod der i Bornholms Avis:

'En af mangfoldige Mennesker kendt Mand, Avlsbruger og Entreprenør Hans Andersen af Aakirkeby er i Dag pludselig afgået ved Døden. For længere Tid siden ramtes den Afdøde af Apopleksi; vel var han blevet nogenlunde restitueret, men havde siden den Tid aldrig været rigtig rask. Den Afdøde var i flere Aar Medlem af Byraadet'

I en lignende omtale i Bornholms Tidende omtales han som Vejentreprenør.

Dødsannoncen havde flg. tekst:

'Lørdagen den 10.ds døde min kjære Mand, Hans Andersen.

Aakirkeby den 10. Novbr. 1900

Paa egne og Børns Vegne

Margrethe Andersen

Begravelsen sker fra Hjemmet Onsdag den 14. ds. Kl. 11'

Den efterfulgtes af flg. annonce:

'Min Butik er lukket Onsdagen den 14. ds. hele Dagen.

Otto Andersen

Aakirkeby'

Som det ses, er der ikke i omtalen nævnt noget om det, der står under anmærkninger i kirkebogen: Selvmord ved hængning, men man har nok blandt folk kendt til det, og det er vel også lidt usædvanligt, at 'Begravelsen sker fra Hjemmet'

Vi ser, at oldemor kaldte sig Margrethe og ikke Barbara.

Bestefâr havde altså butik i aar 1900.

 

Nybygaard

Flg. fremgår af Skøde- og panteprotokollen:

Matr. nr. 68a i forbindelse med matr. nr. 228a, 229, 230a, 245a, 245d, 376a, 376b, 378ac

1 jordlod sydøst for byen med bygninger

Gl. matr. nr. 265a

Adkomster:

1. Skjøde fra John Larsen til Jens Rasmussen Kjøller , dat. 10. Januar 1845, læst 7. Februar 1845

2. Skifteretsattest som adkomst for Jens Rasmussen Kjøllers Enke Barbara Margrethe Kjøller, læst 2. Maj 1873

3. Vielsesattest som adkomst for Hans Peter Andersen som gift med Enken Barbara Margrethe Kjøller, læst 2. Maj 1873

??? Matr.nr. 68d og e overført til 310 og 311

??? Matr.nr. 68c overført til fol. 349

4. Skifteretsattest som Adkomst for Hans Peter Andersens Enke Barbara Margrethe Johnsdatter, læst 6. September 1901

??? Matr.nr. 68f tilskjødet Hans Otto Andersen, se fol. 369

5. Anton Alfred Kjøller iflg. Skøde af 15. December 1911, læst 12. Januar 1912, fra Skifteforvalteren i Aakirkeby

6. Harald Andersen iflg. Skøde fra Anton Alfred Kjøller, læst 6. Juli 1940

Herudover indeholder protokollen diverse oplysninger om Hæftelser. Bl.a.havde Seksine Mathilde Andersen et pant overfor Anton Alfred Kjøller på 7000 kr.

Endvidere oplyses det, at skødet fra Anton Alfred Kjøller til Harald Andersen læses som hæftelse m.h.t. Aftægt og årlig pengeydelse 300 kr. m.v. for Anton Alfred Kjøller.

Peer skriver:

Sparekassen i Aakirkeby, som officielt havde det fine navn "Bornholms Landbo Spare- og Lånekasse i Aakirkeby" havde blandt sine tilsynsrådsmedlemmer en vis Hans Peter Andersen, Aakirkeby 1896-1899*. Det skulle vel ikke tilfældigvis være vores oldefar? Tidspunktet passer jo godt! * se side 305 i sparekassens jubilæumsskrift fra 1969 "Inde i Landet"  

- og jeg tror bestemt, at Peer har ret. Oldefar H.P. Andersen var jo medlem af Byrådet fra 1873 til 1885. Desuden var der ikke andre af det navn i Aakirkeby i den periode.

 

Billeder

Tilbage til Bestefârsa familija

Oversigt