Jens Rasmussens Kjøllers dåbsattest

I oversættelse lyder den således:

 Aar 1807 skriver et Tusind Otte Hundrede og Syv den 12te September lod Gaardmand Rasmus Jensen og Hustru af 25de Selvejergaard i Pedersker Sogn døbe sin den 12te Augusti samme Aar fødte Søn, der blev kaldet Jens – hvilket i Overensstemmelse med Pedersker Ministerialbog Fol.: 187 bevidnes af pro Pastor Sørensens Vegne i hans Fraværelse – Holm, Pedersker Sogn – Pedersker Præstegaard den 8de Juni 1822.

Tilbage til Bestefârsa familija

Oversigt