Juliane Josefine Andersen

Tante Juliane fotogr. i Odense

Ludvig Olsen fotogr. i Odense

Tante 'Lana' og Ludvig Olsen

Juliane Josefine Andersen

Bagved fra v.: Regine Kjøller - Anthon Kjøller - Andrea Jensen (f. Kjøller) - frk. Madsen (husbestyrerinde)

Foran fra v.: Juliane Andersen - fru Jørgensen (enke efter mejeribest. Jørgensen, Brodal) - (hendes datter) Marie (g.m. Janus Kjøller) - Manna Jensen

Astrid Olsen

Astrid Olsen g. Byder

Sigfred Olsen

Astrid Olsen g. Byder

Tilbage til Bestefârsa familija

Oversigt