Lykønskning til

En kjærlig Moder paa Fødselsdagen 11 Septbr

1884

Skilt fra Dig ved Bakker, Søer og Dale

Dvæler Din Mathilde nu paa Fyen,

Dog min Tanke ej er lagt i Dvale,

Den afmaler Bornholm for mit Syn.

Gjerne ønskede jeg der at dvæle,

For i dag, at gratulere Dig!

Men jeg kan ej Pennen nu mere male

Hjertets Bøn og Ønsker der fra mig.

Kjære Moder! Gid for Dig oprinde

Mange glade Fødselsdage der

Og du Helsen Fryd og Lykke finde!

Som en Løn for Kjærligheden her.

Gid jeg kunde volde Dig en Glæde!

Være Støtte, Trøst i Fremtidsaar!

Vise jeg erkjentligt var tilstede,

Skue Glædens Sol paa sølvgraa Haar.

Tanken Barndomshjemmet ej forlader,

Helsen, Glæde savner jeg ej selv.

Kjærligst hilset være Du og Fader!

Slægt og Venner! Og lev Alle vel.

Mathilde Andersen.

 Tilbage til Bestefârsa familija

Oversigt