Bestefârsa Militærtjeneste

Hans Otto Andersen blev optaget i lægdsrullen i 1885

under lægd nr. 21 i 6. udskrivningskreds, bogstav J, nr. 5, og indgik i :

Afdeling: 22. Bataillon , hvortil han blev indkaldt

31.03.1890 og hjemsendt 03.10.1890.

Genindkaldt fra 09.09. - 08.10.1891

Derefter overført til B.V. (Bornholms Væbning) i februar 1892

Deltog i mønstringer den:

13. - 25.06.1892

22. - 24.06.1893

11. - 13.06.1894

Var syg ved mønstringen den 20.06.1895 og fik

i 1896 udygtighedspas

Bedømt i 1890 til klasse EK4a d.v.s. ingeniørtropper eller artillerist

men endte altså ved infanteriet.

I 22’ Bataillons Stambog for Værnepligtige for 1890 står anført flg.:

Hans Otto Andersen, Kompagni nr. 506, Udskrivningsår: 1890

født 18/10 1867 i Aakirkeby

Høide: 65 1/4

Væxt: Stærk

Haar: Blond

Øine: Brune

Særlige kjendetegn: Ar ved venstre Øje

Stilling som soldat: Menig fra 31/3 90. I nummer ved 22’ Batl., 1. Komp. fra 31/3-90 til 8/2-92

Bornholms Væbning: 9/2-92

Stilling som Værnepligtig: Ved Mødet 31/3-90 Udskrivn.Kr. 6, Lægd 21, Bogstav J5

Overført til forstærkning: 1/1-92

Til Tjeneste:

22’ Bataill. fra 31/3-90 til 3/10-90

22’ Bataill. fra 9/9-91 til 8/10-91

Vedtegninger: Arbejdsmand. Fader: Avlsbruger H. Andersen, Aakirkeby

Ingen Straffevedtegninger.

 

Tilbage til Bestefârsa familija

Oversigt