Nybygaards-bogen

En afskrift af slægtsforskningsoptegnelser foretaget (formentlig) af Ludvig Pedersen, Poulsker Elektricitetsværk, og dennes søn Viggo Christian Rønsholm (f. Pedersen) har følgende ordlyd:

"Da John Larsen i egne notater opgiver, at Barbro Margrethe Andersdatter (A.2.) var hans søskendebarn, må han have været søn af en broder eller søster til Anders Jørgensen (Vibe) (A) eller til hans første hustru.

John Larsen boede på Nybygaard i Aakirkeby. I en gammel medtagen bog, som opbevaredes på Nybygaard, har John Larsen med gotisk skrift optegnet følgende:

"I året 1813 blev jeg forlovet med mit søskendebarn Barbro Margrethe Andersdatter af Poulsker sogn, og der blev lyst for os i Aakirkeby og Polskirke samme år, og siden i 1814 den 19. januar havde vi brølup i Polskirke, og da var Mahler præst der.

I året 1815 den 20. julius om morgenen kl. mellem 3 og 4 blev vor første søn født. Jordemoderen var Lar Jens kone unde Klint. De 6. august blev han kristnet, og hans navn blev kaldet Anders. Peter Klavsen Slyngs kone bar ham, og Peter Anders Ane var fadder. Jens Madsen, Peder Hansen Dam, Jens Hansen Westh og Lars Jensen Dam var Fadderne.

I året 1816 den 6. oktober fødte min kone vor anden søn kl. 5 om eftermiddagen, og den 17. november blev han kristnet, og hans navn blev kaldet Jørgen (Jensen ?). Hans Peter Lunds kone bar ham, Margrethe Monsadatter, Kierstine Christiansdatter, Jørgen Monsen, Jens Thorsen og John Pedersen var fadderne.

I året 1818 den 16, julius om morgenen imellem kl. 1 og 2 blev vor første datter født, og den 2. august blev hun kristnet, og hun blev kaldet Anne Margrethe. Thor Jens kone bar hende. Peder Anders Anne og Jørgen Pedersen, Claus Kofod Slyng og John Pedersen var faddere.

I året 1822 den 26. marts om morgenen kl. mellem 7 og 8 blev vor anden datter fød. Den 13. april blev hun kristnet, og hun blev kaldet Gietrud Kierstine. Michael Anders kone bar hende. Thor Jens Stine, Peder Thorsen, Jens Ipsen og Jens Madsen vare fadderne.

Den 2. maj døde min moder, og den 7. maj lod vi hende begrave, som var det år vi skrev 1822,

Anno 1822 den 25. december døde min fader, og den 3. januar 1823 lod vi ham begrave.

I året 1825 den 11. september om morgenen kl. 7 blev vor tredje datter fød, og den 9. oktober lod vi hende kristne, og hun blev kaldet Margrethe Barbro. Jørgen Lunds kone bar hende. Fadderne var jomfru Ringdal, Jens Ipsen, Jens Madsen og John Pedersen."

I bogen om Aakirkeby (Larsen og Dam) nævnes under omtale af Brogervæbningen John Larsen som trommeslager år 1830,"

 

Sidste nyt om Nybygaardsbogen

Vor families formentlig ældste klenodie - en gammel protokol, hvori vor tipoldefar John Larsen begyndte at nedskrive notater om bl.a. sine børns fødsler i begyndelsen af 1800-tallet - har længe ikke kunnet opspores.

Nu ser det heldigvis ud til, at det er lykkedes! Viggo Rønsholm, søn af Ludvig Pedersen, der var bestyrer af Povlsker Elektricitetsværk, og som var meget interesseret i slægtens historie, skrev til mig, at han var overbevist om, at hans far i sin tid havde lånt Nybygardsbogen af onkel Sigfred.

Jeg ringede derfor til Ethly og Børge Jensen i Melsted tidligere på året, men de kunne ikke finde bogen.

For at få nogle flere oplysninger om tante 'Lana's familie aftalte jeg med Bodil, at hun ved lejlighed skulle aflægge dem et besøg, idet hun kender dem særdeles godt fra dengang hun boede tæt ved dem.

Nu har hun sammen med Lene aflagt dette besøg, og det mest glædelige de kunne berette er, at det viser sig, at deres ældste datter Inge-Lise Margrethe, der nu er gift Kauslund og bor i Norge, på øen Sotra nær Bergen, har bogen i sin besiddelse.

Vi har fået lovning på, at Inge-Lise vil tage bogen med til Bornholm, når hun kommer på ferie, og at vi så kan låne den for at kopiere den.

Jeg glæder mig derfor til i løbet af året at kunne scanne Nybygaardsbogen ind i slægtshistorien, så I alle kan få den at se.

 

Da jeg i efteråret 2002 aflagde Ethly og Børge et besøg i Melsted, viste det sig desværre, at den bog, Bodil og Lene havde fået omtalt som 'Nybygaardsbogen', var en håndskrevet optegnelse om Nybygaards-Slægten, skrevet af Sigfred Olsen. tidl. St. Klintgaard. Medens jeg således altså ikke fandt John Larsens gamle bog, fik jeg til gengæld et meget stort materiale om vor gamle familie, herunder om tipoldefar Anders Hansens børn (bl.a. Tante 'Turner' og Tante 'Trina' (Bodil Cathrine), der udvandrede til Australien) i form af en kopi af Sigfred Olsens optegnelser, som jeg håber senere at kunne lægge ind på hjemmesiden.

John

 

Tilbage til Bestefârsa familija

Oversigt