Nybygaard

Formentlig bygget år 1779 iflg. en sten, der står udenfor døren fra køkkenet ud i haven, fortæller Lykke, men er ikke helt sikker på årstallet.

Iflg. de nuværende ejere Benny T. Jensen og Ingelise Ipsen, som ikke kan finde årstallet på stenen, fordi den er overgroet, står der i BBR-meddelelsen, at Nybygaard er opført i 1776. De mener at kunne huske, at avlsbygningerne er nedrevet i 1978.

I parentes bemærket, så er St. Klintgaard langt ældre. Den ældst noterede ejer er fra 1598.

Hvis du ser på kortet over Bornholm, så ser du neden under Præstegrd ordene

Amun. Huus. Skråt til højre nedenfor 's'et i Huus er der en gårdsignatur. Det må være Nybygaard.

Ved FT 1.febr. 1890 - Matr. nr. 68 a:

Hans Peter Andersen, 49, Aakirkeby, husfader, avlsbruger

Barbara Magrete Andersen, født Larsen, 64, husmoder

Hans Otto Andersen, 22, ugift, barn, medhjælper

Ole Andersen Hansen, 21, tjenestekarl

Ludvig Hvilhelm Munch, 20, tjenestekarl

Anton Kristian Lund, 16, tjenestekarl

Anine Marie Ipsen, 33, tjenestepige 

Auktion 1911

Matrikelkort

Tilbage til Bestefârsa familija

Oversigt