Nybyvej 66, Aakirkeby

(nu 50)

Af Skøde- og panteprotokollen fremgår flg.:

Matr. nr. 68f

1 jordlod sydvest(?) for byen udstykket fra Matr. nr. 68a iflg. Landbrugsministeriets skrivelse af 11/6 1901

1. Skjøde fra Hans Peter Andersens Enke Barbara Margrethe f. Johnsdatter til Hans Otto Andersen, dat. 28. August, læst 6. December 1901

Af Miljøministeriets bog 'Huse i Aakirkeby' fremgår flg. ejerliste:

 • Avlsbruger Hans P. Andersen
 • 28.11.1894 Vognmand Hans Otto Andersen

  13.09.1946 Karl Gustav Andersen

  Huset er bygget i 1890 som landbrugsejendom og vognmandsforretning

  Matr.nr. 68d, 75a, Ejdnr. 01933-1.

  Huset beskrives i øvrigt som følger:

  Huset er bygget i 1890 som landbrugsejendom og vognmandsforretning.

  Ottefags forhus i én etage med kælder og tagetage. Heltag lagt med rødbrune bølgeplader, og i kip to skorstenspiber i røde sten, hvoraf den ene pudset. Over hvidmalet sokkel med kældervinduer og blændinger, står facaden i blank, rød mur, og afslutes foroven med enkel hovedgesims. Brundbejdsede, helrudede vinduer med overramme under fladbuet stik, samt rammeindfattede brystningspartier med brunmalede pudsfelter. Gavl til venstre står rødmalet direkte på stenene med to to-fags, trerudede vinduer på 1. sal. Gerover et cirkulært støbejernsvindue. Hvidmalede sidebygninger i én etage med heltage, dels teglhængte, dels lagt med falstagsten. Mindre støbejernsvindue.

  Bemærkninger: Forhus med god hovedform og veldisponeret facade. Vinduerne burde være udført som korspostvinduer og være malet. Taget ville vinde ved at blive lagt med tegl. Fine bevarede skorstenspiber.

  Billeder

  Tilbage til Hans Otto Andersen

  Oversigt