Oversigt

over samtlige sider (links)

af slægtshistorien

Den gamle familie:

De ældste aner

Tipoldefar Anders Hansen

Tipoldefar John Larsen

Oldefar Hans Peter Andersen

Oldefar Hans Peter Andersens billeder

Oldemor Barbara Margrethe Johndatters billeder

Bestefârsa aner

Bestemoer Elnas aner

Kjøller-familien:

(Oldemor Barbara Margrete Johnsdatters familie af 1. ægteskab)

Jens Rasmussen Kjøllers familie

Bestefârsa halvsøskende

Anthon Kjøller

Anthon Kjøller - billeder

Onkel Anthons 80-års dag

 Kjøller-familiens billeder

 Mogensen-familien:

(Bestemoer Elnas familie)

Oldemor Hansine Jørgine Due

Bestemoer Elna

Bestemoer Elnas billeder

Bestemoer Elnas familija

Bestemoer Elnas søskende

Onkel Jeppe

Onkel Jeppe - billeder

Onkel Niels - billeder

Onkel Peter - billeder

Diverse:

Nybygaard

Nybygaardsbogen

Nybygaard - billeder

Nybygaards nedrivning

Nybyvej 66 (nu 50)

Nybyvej - billeder

Forside

Foto-Kavalkade

Læs i Gæstebogen

Opdateringer

Andersen-familien:

(Bestefârsa familie)

Bestefâr

Bestemoer Lisbeth

Bestefâr - billeder

Bestefârsa 80-års dag

Bestefârsa familija

Bestefârsa sommerudflugt

Bestefârsa militærtjeneste

Løst og fast om Bestefâr

Bestefârsa valgsprog

Bestefârsa testamente

Bestefârsa søskende

Tante Mathilde - Bakkehuset - og hendes familie

Tante Mathildes billeder

Tante Mathildes fotoalbum

Martin og Mathilde Dams dagbog

Tante Mathildes lykønskning til sin mor

Tante Juliane - St. Klintgaard - og hendes familie

Tante Julianes billeder

Efterslægten:

Olafs familie

Olafs billeder

Hans Christians familie

Hans Christians billeder

Haralds familie

Haralds billeder

Einars familie

Einars billeder

Sigvalds familie

Sigvalds billeder

Oves familie

Oves billeder

Carl Gustavs familie

Carl Gustavs billeder

Carl Gustavs malerier

 Viggo Rønsholms optegnelser

Tyskerne på Bestefars eng

Johns CV, brev til Bestefar og bestemor,

Volontørtid i Hamburg og Manchester

NB! Der er links fra de forskellige sider enten direkte til den nævnte persons side eller henvisende til (for søskendes, søskendebørns etc. vedkommende) til en ane- eller efterslægtstavle (det navn, markøren standser ved), idet et barn af den viste ane er forsynet med *, et barnebarn med **, et oldebarn med ***. 

Tilbage til forside